legi internet

In jos

default legi internet

Mesaj Scris de red_light la data de Dum 25 Mai 2008 - 0:26

cateva legi interesante de citit despre criminalitatea informatica. chiar nu credeam ca o sa citesc vreodata asha mult pe un site.


CAPITOLUL III
Infractiuni si contraventiiSECTIUNEA 1
Infractiuni contra confidentialitãtii si integritãtii datelor si sistemelor informaticeArt. 42. - (1) Accesul, fãrã drept, la un
sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã.
(2) Fapta prevãzutã la alin.
(1), sãvârsitã în scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(3) Dacã fapta prevãzutã la
alin. (1) sau (2) este sãvârsitã prin încãlcarea mãsurilor de
securitate, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.
Art. 43. -
(1) Interceptarea, fãrã drept, a unei transmisii de date informatice
care nu este publicã si care este destinatã unui sistem informatic,
provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueazã în cadrul unui
sistem informatic constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare
de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si
interceptarea, fãrã drept, a unei emisii electromagnetice provenite
dintr-un sistem informatic ce contine date informatice care nu sunt
publice.
Art. 44. - (1) Fapta de a modifica, sterge sau deteriora
date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fãrã
drept, constituie infractiune si de pedepseste cu închisoare de la 2 la
7 ani.
(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.
(3)
Cu pedeapsa prevãzutã la alin. (2) se sanctioneazã si transferul
neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.
Art.
45. - Fapta de a perturba grav, fãrã drept, functionarea unui sistem
informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau
deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la
aceste date constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la
3 la 15 ani.
Art. 46. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 6 ani:
a)
fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la
dispozitie, sub orice altã formã, fãrã drept, a unui dispozitiv sau
program informatic conceput sau adaptat în scopul sãvârsirii uneia
dintre infractiunile prevãzute la art. 42-45;
b) fapta de a produce,
vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispozitie, sub orice
altã formã, fãrã drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea
date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem
informatic în scopul sãvârsirii uneia dintre infractiunile prevãzute la
art. 42-45.
(2) Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si detinerea,
fãrã drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolã, cod de acces
sau datã informaticã dintre cele prevãzute la alin. (1) în scopul
sãvârsirii uneia dintre infractiunile prevãzute la art. 42-45.
Art. 47. - Tentativa infractiunilor prevãzute la art. 42-46 se pedepseste.

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 30
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: legi internet

Mesaj Scris de red_light la data de Dum 25 Mai 2008 - 0:26

SECTIUNEA a 2-a
Infractiuni informaticeArt. 48. - Fapta de a introduce, modifica
sau sterge, fãrã drept, date informatice ori de a restrictiona, fãrã
drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzãtoare
adevãrului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei
consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu
închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 49. - Fapta de a cauza un
prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau
stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste
date ori prin împiedicarea în orice mod a functionãrii unui sistem
informatic, în scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau
pentru altul, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de
la 3 la 12 ani.
Art. 50. - Tentativa infractiunilor prevãzute la art. 48 si 49 se pedepseste.SECTIUNEA a 3-a
Pornografia infantilã prin sisteme informaticeArt. 51. - (1) Constituie infractiune si se
pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor
drepturi producerea în vederea rãspândirii, oferirea sau punerea la
dispozitie, rãspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau
pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme
informatice ori detinerea, fãrã drept, de materiale pornografice cu
minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor
informatice.
(2) Tentativa se pedepseste.SECTIUNEA a 4-a
ContraventiiArt. 52. - Nerespectarea obligatiei
prevãzute la art. 41 constituie contraventie si se sanctioneazã cu
amendã de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Art. 53. - (1)
Constatarea contraventiei prevãzute la art. 52 si aplicarea sanctiunii
se fac de cãtre personalul împuternicit în acest scop de cãtre
ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, precum si de cãtre
personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
(2)
Contraventiei prevãzute la art. 52 îi sunt aplicabile dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr.
180/2002, cu modificãrile ulterioare.

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 30
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: legi internet

Mesaj Scris de red_light la data de Dum 25 Mai 2008 - 0:26

CAPITOLUL IV
Dispozitii proceduraleArt. 54. - (1) În cazuri urgente si
temeinic justificate, dacã existã date sau indicii temeinice cu privire
la pregãtirea sau sãvârsirea unei infractiuni prin intermediul
sistemelor informatice, în scopul strângerii de probe sau al
identificãrii fãptuitorilor, se poate dispune conservarea imediatã a
datelor informatice ori a datelor referitoare la traficul
informational, fatã de care existã pericolul distrugerii ori alterãrii.
(2)
În cursul urmãririi penale conservarea se dispune de procuror, prin
ordonantã motivatã, la cererea organului de cercetare penalã sau din
oficiu, iar în cursul judecãtii, de instantã prin încheiere.
(3)
Mãsura prevãzutã la alin. (1) se dispune pe o duratã ce nu poate depãsi
90 de zile si poate fi prelungitã, o singurã datã, cu o perioadã ce nu
poate depãsi 30 de zile.
(4) Ordonanta procurorului sau încheierea
instantei se transmite, de îndatã, oricãrui furnizor de servicii sau
oricãrei persoane în posesia cãreia se aflã datele prevãzute la alin.
(1), aceasta fiind obligatã sã le conserve imediat, în conditii de
confidentialitate.
(5) În cazul în care datele referitoare la
traficul informational se aflã în posesia mai multor furnizori de
servicii, furnizorul de servicii prevãzut la alin.(4) are obligatia de
a pune, de îndatã, la dispozitia organului de urmãrire penalã sau a
instantei informatiile necesare identificãrii celorlalti furnizori de
servicii, în vederea cunoasterii tuturor elementelor din lantul de
comunicare folosit.
(6) Pânã la terminarea urmãririi penale,
procurorul este obligat sã încunostinteze, în scris, persoanele fatã de
care se efectueazã urmãrirea penalã si ale cãror date au fost
conservate.
Art. 55. - (1) În termenul prevãzut la art. 54 alin. (3)
procurorul, pe baza autorizatiei motivate a procurorului anume desemnat
de procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel sau,
dupã caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea
Supremã de Justitie, ori instanta de judecatã dispune cu privire la
ridicarea obiectelor care contin date informatice, date referitoare la
traficul informational sau date referitoare la utilizatori, de la
persoana sau furnizorul de servicii care le detine, în vederea
efectuãrii de copii, care pot servi ca mijloc de probã.
(2) Dacã
obiectele care contin datele informatice sau datele referitoare la
traficul informational nu sunt puse de bunãvoie la dispozitia organelor
judiciare pentru efectuarea de copii, procurorul prevãzut la alin. (1)
sau instanta de judecatã dispune ridicarea silitã. În cursul judecãtii,
dispozitia de ridicare silitã se comunicã procurorului, care ia mãsuri
de aducere la îndeplinire, prin organul de cercetare penalã.
(3)
Copiile prevãzute la alin. (1) se realizeazã cu mijloace tehnice si
proceduri adecvate de naturã sã asigure integritatea informatiilor
continute de acestea.
Art. 56. - (1) Ori de câte ori pentru
descoperirea si strângerea probelor este necesarã cercetarea unui
sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice,
organul competent prevãzut de lege poate dispune efectuarea unei
perchezitii.
(2) Dacã organul de urmãrire penalã sau instanta de
judecatã apreciazã cã ridicarea obiectelor care contin datele prevãzute
la alin. (1) ar afecta grav desfãsurarea activitãtii persoanelor care
detin aceste obiecte, poate dispune efectuarea de copii, care pot servi
ca mijloc de probã si care se realizeazã potrivit art. 55 alin. (3).
(3)
În cazul în care, cu ocazia cercetãrii unui sistem informatic sau a
unui suport de stocare a datelor informatice, se constatã cã datele
informatice cãutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic sau
suport de stocare a datelor informatice si sunt accesibile din sistemul
sau suportul initial, se poate dispune, de îndatã, autorizarea
efectuãrii perchezitiei în vederea cercetãrii tuturor sistemelor
informatice sau suporturilor de stocare a datelor informatice cãutate.
(4)
Dispozitiile din Codul de procedurã penalã referitoare la efectuarea
perchezitiei domiciliare se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 57. -
(1) Accesul într-un sistem informatic, precum si interceptarea si
înregistrarea comunicãrilor desfãsurate prin intermediul sistemelor
informatice se efectueazã când sunt utile pentru aflarea adevãrului,
iar stabilirea situatiei de fapt sau identificarea fãptuitorilor nu
poate fi realizatã în baza altor probe.
(2) Mãsurile prevãzute la
alin. (1) se realizeazã cu autorizarea motivatã a procurorului anume
desemnat de procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de
apel sau, dupã caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângã
Curtea Supremã de Justitie ori de procurorul general al Parchetului
National Anticoruptie, de cãtre organele de cercetare penalã, cu
sprijinul unor persoane specializate, care sunt obligate sã pãstreze
secretul operatiunii efectuate.
(3) Autorizatia prevãzutã la alin.
(2) se dã pentru cel mult 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în
aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare
prelungire neputând depãsi 30 de zile. Durata maximã a mãsurii
autorizate nu poate depãsi 4 luni.
(4) Pânã la terminarea urmãririi
penale, procurorul este obligat sã încunostinteze în scris persoanele
fatã de care s-au dispus mãsurile prevãzute la alin. (1).
(5) Dispozitiile Codului de procedurã penalã referitoare la înregistrãrile audio sau video se aplicã în mod corespunzãtor.
Art.
58. - Dispozitiile prezentului capitol se aplicã în urmãrirea penalã
sau judecarea cauzelor privind infractiunile prevãzute în prezentul
titlu si a oricãror alte infractiuni sãvârsite prin intermediul
sistemelor informatice.
Art. 59. - În cazul infractiunilor prevãzute
în prezentul titlu si al oricãror alte infractiuni sãvârsite prin
intermediul sistemelor informatice, pentru a garanta aducerea la
îndeplinire a confiscãrii speciale prevãzute la art. 118 din Codul
penal se pot lua mãsurile asigurãtorii prevãzute de Codul de procedurã
penalã.

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 30
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: legi internet

Mesaj Scris de red_light la data de Dum 25 Mai 2008 - 0:27

CAPITOLUL V
Cooperare internationalã


Art. 60. - (1) Autoritãtile judiciare
române coopereazã în mod direct, în conditiile legii si cu respectarea
obligatiilor decurgând din instrumentele juridice internationale la
care România este parte, cu institutiile având atributii similare din
alte state, precum si cu organizatiile internationale specializate în
domeniu.
(2) Cooperarea, care se organizeazã si se desfãsoarã
potrivit alin. (1), poate avea ca obiect, dupã caz, asistenta judiciarã
internationalã în materie penalã, extrãdarea, identificarea, blocarea,
sechestrarea si confiscarea produselor si instrumentelor infractiunii,
desfãsurarea anchetelor comune, schimbul de informatii, asistenta
tehnicã sau de altã naturã pentru culegerea si analiza informatiilor,
formarea personalului de specialitate, precum si alte asemenea
activitãti.
Art. 61. - (1) La solicitarea autoritãtilor competente
române sau ale altor state, pe teritoriul României se pot desfãsura
anchete comune, în vederea prevenirii si combaterii criminalitãtii
informatice.
(2) Anchetele comune prevãzute la alin. (1) se
desfãsoarã în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale încheiate
de autoritãtile competente.
(3) Reprezentantii autoritãtilor
competente române pot participa la anchete comune desfãsurate pe
teritorii ale altor state, cu respectarea legislatiilor acestora.
Art.
62. - (1) Pentru asigurarea cooperãrii internationale imediate si
permanente în domeniul combaterii criminalitãtii informatice se
înfiinteazã, în cadrul Sectiei de Combatere a Criminalitãtii Organizate
si Antidrog din Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie,
Serviciul de combatere a criminalitãtii informatice, ca punct de
contact disponibil permanent.
(2) Serviciul de combatere a criminalitãtii informatice are urmãtoarele atributii:
a)
acordã asistentã de specialitate si oferã date despre legislatia românã
în materie punctelor de contact similare din alte state;
b) dispune
conservarea imediatã a datelor, precum si ridicarea obiectelor care
contin datele informatice sau datele referitoare la traficul
informational solicitate de o autoritate strãinã competentã;
c)
executã sau faciliteazã executarea, potrivit legii, a comisiilor
rogatorii solicitate în cauze privind combaterea criminalitãtii
informatice, cooperând cu toate autoritãtile române competente.
Art.
63. - (1) În cadrul cooperãrii internationale, autoritãtile strãine
competente pot solicita Serviciului de combatere a criminalitãtii
informatice conservarea imediatã a datelor informatice ori a datelor
referitoare la traficul informational, existente într-un sistem
informatic de pe teritoriul României, cu privire la care autoritatea
strãinã urmeazã sã formuleze o cerere de asistentã judiciarã
internationalã în materie penalã.
(2) Cererea de conservare imediatã prevãzutã la alin. (1) cuprinde urmãtoarele:
a) autoritatea care solicitã conservarea;
b) o scurtã prezentare a faptelor care fac obiectul urmãririi penale si încadrarea juridicã a acestora;
c) datele informatice care se solicitã a fi conservate;
d)
orice informatie disponibilã, necesarã pentru identificarea
detinãtorului de date informatice si a localizãrii sistemului
informatic;
e) utilitatea datelor informatice si necesitatea conservãrii lor;
f) intentia autoritãtii strãine de a formula o cerere de asistentã judiciarã internationalã în materie penalã.
(3)
Cererea de conservare se executã potrivit art. 54 pentru o perioadã
care nu poate fi mai micã de 60 de zile si este valabilã pânã la luarea
unei decizii de cãtre autoritãtile române competente cu privire la
cererea de asistentã judiciarã internationalã în materie penalã.
Art.
64. - Dacã în executarea cererii formulate potrivit art. 63 alin. (1)
se constatã cã un furnizor de servicii al altui stat este în posesia
unor date referitoare la traficul informational, Serviciul de combatere
a criminalitãtii informatice va informa de îndatã despre aceasta
autoritatea strãinã solicitantã, comunicând totodatã informatiile
necesare identificãrii respectivului furnizor de servicii.
Art. 65.
- (1) O autoritate strãinã competentã poate avea acces la sursele
publice române de date informatice publice, fãrã a fi necesarã
formularea unei solicitãri în acest sens cãtre autoritãtile române.
(2)
O autoritate strãinã competentã poate avea acces sau poate primi, prin
intermediul unui sistem informatic existent pe teritoriul sãu, date
informatice stocate în România, dacã are aprobarea persoanei
autorizate, potrivit legii, sã le punã la dispozitie prin intermediul
acelui sistem informatic, fãrã a fi necesarã formularea unei solicitãri
în acest sens cãtre autoritãtile române.
Art. 66. - Autoritãtile
române competente pot transmite, din oficiu, autoritãtilor strãine
competente, cu respectarea prevederilor legale privind protectia
datelor cu caracter personal, informatiile si datele detinute, necesare
pentru descoperirea infractiunilor sãvârsite prin intermediul
sistemelor informatice sau pentru solutionarea de cãtre autoritãtile
strãine competente a cauzelor referitoare la aceste infractiuni.
Art.
67. -Art. 29 din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5
iulie 2002, se abrogã.mai multe http://legi-internet.ro/index.php
gasiti acolo si directive europene in acest sens si multe altele. e bine de stiut ce poti sa faci si ce nu...

_________________________________
People say i have a bad attitude !!! I say Fuck`em
www.artophoto.deviantart.com
avatar
red_light
membru fondator
membru fondator

Numarul mesajelor : 336
Varsta : 30
Location : stei
Data de inscriere : 20/10/2007

Vezi profilul utilizatorului http://www.artophoto.deviantart.com

Sus In jos

default Re: legi internet

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum